Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Zitten wij in de gevarenzone?

Zitten wij in de gevarenzone?
Lokaal @ Vlaams Belang

Natuurlijk zitten wij in de gevarenzone! We zijn op –pakweg- 20 Km van Brussel en we kennen reeds het uitgebreide probleem van de Turken die hun uitspattingen en andere hier houden in het Belleheide Centrum (En nu krijg ik binnenkort de inquisitie, sorry UNIA, over de vloer). Om de haverklap is er wel eens een huwelijk, één of andere feestelijkheid met een enorm aantal deelnemers en dan komen alle remmen los

Verkeersveiligheid? Onbekend ! Van de Brusselse ring tot in Pamel worden de banen geblokkeerd, de brandblussers leeggespoten en het verkeer in gevaar gebracht. Uitspattingen allerhande en zonder verregaande gevolgen vanwege de overheid.
De buren? Die zijn er niet over te spreken! Opritten vast, voetpaden onbruikbaar, arrogantie ten top en dat wij vooral ons beklag niet durven doen want anders zwaait er wat.
Onze burgemeester, anders wel te vinden voor een moraliserende preek wanneer één of ander voertuig eventjes stilstaat op het fietspad, al is het maar om een pakje af te geven, is op dat ogenblik onvindbaar en in de verste verten niet te vinden.
De politie wenst géén PV op te stellen, want anders zijn ze drie dagen bezig, dus ze mogen niet! 's Anderendaags wel eventjes PV opstellen tegen de sukkelaars die het lef hebben om verkeerd te parkeren in de omgeving voor één of andere vergadering, misschien wegens frustratie?! Neen, zeer zeker niet, die politiemensen doen hun job in opdracht en eenmaal mogen ze niet en andermaal moeten ze. Wie is nu ook weer het hoofd van de gemeentepolitie en van onze politiezone? Juist, ja… !

Inbraken en overvallen zijn dan ook weer schering en inslag geweest tijdens de feestperiode, traditioneel een hoogtepunt op het gebied van wat men officieel "kleine criminaliteit" noemt. Wanneer komt de politie tussen? Na de feiten en dit is maar logisch. De vaststelling moet er dan ook zijn dat ons politiekorps onderbemand is enerzijds of dat anderzijds de wetgeving op gebied van "wettige verdediging" (door sommigen ten onrechte "wettelijke zelfverdediging" genoemd) ontoereikend is. Men mag (en moet) een persoon beschermen, maar eigendommen kan en mag men niet beschermen met geweld en buiten geweld zie ik zo niet onmiddellijk een dief stoppen met inbreken op beleefde aanvraag, of vergis ik mij?
Ben ik daarom voorstander van het toelaten dat de burger gewapend is? Niet per direct, doch het zou ergens niet slechter zijn mits een mentaliteitsaanpassing. Het grote probleem is natuurlijk dat een overgrote meerderheid van de mensen niet weten hoe ze met wapens moeten omgaan. Deze problematiek buiten beschouwing gelaten (dit is een ander debat) moet er dringend werk gemaakt worden van een aanpassing van het strafrecht mits een uitbreiding van de "wettige bescherming" naar de eigendommen. Een soort van "defend your ground-systeem". Andere Europese landen kunnen het wel, waarom wij dan niet?

Het is algemeen gekend dat er een verschuiving van de criminaliteit en/of ontoelaatbaar gedrag is van de grote steden naar de omstreken en het aantal problemen dat er in onze Vlaamse gemeenten opgemerkt wordt groeit gestadig. Criminaliteit neemt uitbreiding en er staat niets tegenover. Ons verdedigingssysteem is onbestaand. Wij worden constant vastgezet door een wetgeving die géén enkele rekening houdt met de evolutie van de maatschappij en de brave onderdanen steeds meer in het martelaarschap duwt. Daarentegen hebben de criminelen (kleine EN grote) géén enkele rem, daar zij reeds onwettig zijn en er niet voor terugdeinzen om de middelen te gebruiken die de gewone burger niet heeft. Het recht op verdediging bestaat niet meer. Erger, indien wij bij een inbraak "durven" de inbreker een oplawaai te verkopen, dan krijgen wij daarna nog een veroordeling voor "vrijwillige slagen en verwondingen". Hij krijgt dan een legertje advocaten gratis en wij kunnen onze rechten enkel doen gelden via betaling mits "burgerlijke partij stelling" (kost van dit grapje: 250 Euro).

Nu bestaat er zoiets als de BIN (Buurt Informatie Netwerk), doch daar wordt het grappig: Ik heb de eer gehad om deel te nemen aan een informatievergadering betreffende deze BIN, georganiseerd door N-VA en daarna heb ik getracht de benodigde documenten en info te bekomen om zelf zo iets op te starten. Nooit antwoord gekregen! Misschien kan en mag ik als VB-er dit niet doen? Ik weet het niet, doch de veiligheid van de burger moet m.i. de partijpolitieke spelletjes ver overschrijden! Of niet?

Tja, om iets te bereiken helpt geen gepalaver, maar moet ge karakter hebben. Neen, liever politiek correct dan de bevolking helpen. Feitelijk zou dit BIN uitgebreid aan bod moeten komen en niet enkel een partijgebonden aangelegenheid moeten zijn. Het gemeentebestuur zou dit moeten aanmoedigen en niet enkel en alleen via reclame, maar ook effectief voorstellen doen die iets of meer voeten in de aarde hebben. Zoals een uitgebreid informatiepakket, met vooropgestelde doelen en werkinstrumenten. Kort en bondig: zet het op poten en vraag dan de burger om mee te doen, zodat hijzelf niet alles van nul moet opstarten. De mens is van nature gemakzuchtig (ik ook) en zonder initiatief van de overheid komt er niets van en blijven wij slachtoffertje spelen.

Gerard Van Noten